A Lumina Spark sokszínűsége I.

A Lumina Spark személyiség kérdőívről szóló sorozatban saját személyiségportrémon keresztül szeretném bemutatni a modern pszichológia és a digitális világ találkozásának nagyszerű eredményét. Olyan humanista és minden részletre kiterjedő pszichometriai megoldásról van szó, mely mélységében képes feltárni és – a mögötte álló informatikai háttér segítségével – megmutatni az emberek dinamikus személyiségét.

Ez vagyok én.

Az első képen személyiségem összességében, majd az alapvető, a mindennapos és a túlterhelt énem látható.

Alapvetően kevesen ismernek jól, az ember általában igen szűk körben mutatja meg, milyen az igazi arca, milyen ember ő valójában. Ez számomra a legtermészetesebb állapot, ahol igazából komfortosan érzem magam, motivációt szerzek, családi, baráti körben élem az életem.

A mindennapokba megérkezvén – például munkába, társaságba, iskolába – alkalmazkodom a helyzethez. Tartósan azt az énemet mutatom, amivel önmagam szerint a legjobban tudok illeszkedni a környezetemhez, megfelelni az elvárásoknak, így érzem jól magam a közösségben, tartom magam hatékonynak, alakítok ki vagy tartok fenn kapcsolatokat és sorolhatnám. Így látnak mások. Ez láthatóan eltér attól, ahogyan alapvetően viselkedem, ami kisebb vagy nagyobb erőfeszítést igényel részemről, hogy előhozzam, vagy elrejtsem azokat a jellemvonásaimat, melyek – szerintem – szükségesek ahhoz, hogy komfortosan érezzem magam.

Túlterhelt személyiségem dominál mikor stressz ér, kényelmetlen vagy váratlan helyzetben találom magam. Ez akár teljesen eltérhet attól, aki alapvetően vagyok, vagy akár attól, ahogyan a mindennapokban vagyok látható. A tudat alatt léteznek ezek a jellemvonásaim, ahhoz, hogy felszínre jöjjön és megmutassam, kell valami szokatlan.

A Lumina Spark kérdőív kitöltésének eredményeként a személyiségem vizuális megjelenítése – a fenti képeken látható Mandalák – azt üzenik, hogy nem vagyok csak introvertált, vagy extrovertált, realista vagy távlatokban gondolkodó, szabálykövető vagy az ösztönös. Egyszerre vagyok, lehetek ezek közül mindkettő.

A Mandalákon megjelenő 8 nézőpont meghatározó erősségem, vagy gyengeségem attól függően, hogy milyen helyzetben vagyok.

A nézőpontok mögött 24 jellemvonás áll, amit az itt látható szófelhő jelenít meg. Ezek közöl egyik sem fontosabb, vagy jelentéktelenebb a másiknál. Megmutatja azt, hogy összességében mi jellemez, és ezek milyen mértékben vannak jelen a személyiségemben.

A Lumina Spark portré megmutatja, hogy jellemvonásaim különböző módon befolyásolják a viselkedésemet: támogatnak, vagy túlhasználatból eredően gátolnak kapcsolataimban, teljesítményemben és a kommunikációban. A személyiségemet összességében, illetve a három helyzetben megmutató Mandalán egymással szemben álló nézőpontok tehát nem kioltják vagy erősítik egymást, hanem egyszerre jellemzik a viselkedésemet kisebb, vagy nagyobb súllyal.

A Lumina Learning rendszerében elfogadjuk ezeket az ellentmondásokat. A Lumina Spark személyiség kérdőív eredménye nem ítélet, hogy ki vagyok én, hanem megmutatja, hogy mennyire sokszínű is lehet az egyén maga, hogyan és mi által változom meg mások számára különböző helyzetekben, látható módon.

Hogyan lehetséges ez?

A személyiség kérdőív kitöltése során nincs kényszerített válaszadás, a kérdőív a polaritások mindkét végét méri. Nem kell eldöntenem kategorikusan, hogy inkább buliba megyek vagy otthon olvasok, vagy melyiket preferálom jobban a másik kárára. Mindkettőt választhatom, mivel különböző kérdésekre kell válaszolnom. Egyszerre lehetek parti arc (extrovertált) és visszahúzódó könyvmoly (introvertált), vagy akár egyik sem.

A következő részben a jellemvonások mintázatán keresztül részletesen bemutatom, mit jelent a preferenciák szabad választása, és hogyan jelenik ez meg személyes portrémban, illetve saját Mandaláimban.