Lumina Learning

A Lumina Learning® (UK) megoldásai vezető angol pszichológusok által kidolgozott személyiség elemző és fejlesztő módszerek, melyek az évtizedek óta a köztudatban és széles körű használatban lévő tranzakciós megközelítések helyett más nézőpontba helyezik az emberi személyiséget. Alapját a legújabb empirikus Big5 kutatások és Jung modelljében azonosított legjobb gyakorlatok integrálása képezi. 

A Lumina Learning® (UK) megoldásai a világon már 50 országban jelen vannak, legyen szó egyéni támogatókról vagy globális nagyvállalatokról.

Ha objektív eszközt keresünk az önismeretre és az egyéni fejlődésre, biztos alapokon álló és erős kapcsolatrendszer kialakítására, az együttműködés elősegítésére, a konfliktusok minimalizálására és megoldására, hatékonyan működő csapat felépítésére és a közös munka támogatására, toborzásra és kiválasztásra, a Lumina Learning® megoldásaival mindezek megvalósíthatók.

Zsargonmentesen, könnyen érthető módon betekintést kapunk saját magunk és mások viselkedésébe, közös nyelvet biztosítva a hatékony interakcióhoz az egyén és a szervezeti fejlődés érdekében.

Kerüljük a sztereotípiákat. Nincsenek skatulyák, címkék, vagy szempontok, amik kizárólagosan azonosíthatnak minket. A kérdőív felépítése és az alkalmazott skála garantálja, hogy nincs kényszerített preferenciaválasztás.

Valljuk, hogy az emberek saját egyedi mintázatukat követik, eltérően reagálnak a körülményekre, és ezek a reakciók nem határozhatók meg tipizálással.

Ha szeretne kilépni a korábban alkalmazott korlátok közül, szívesen gondolkodik “OUT OF THE BOX”, keressen minket bizalommal! A Lumina Learning hatékonyságát integrálhatja a vállalati HR működésbe, szervezetének fejlesztésébe, vagy egyéni támogató tevékenységébe egyaránt!


„Aki másokat ismer, okos. Aki önmagát ismeri, bölcs” Lao Ce

Személyiségünket környezetünk választott viselkedésünk alapján ismeri és mindennapi kapcsolatainkban válik nyilvánvalóvá. Azonban nem csak ez az egy „arcunk” létezik.  Ösztönös személyiségünk, azaz természetes viselkedésünk mennyire befolyásol minket, megmutatjuk-e bárkinek, vagy nem is tudatosul bennünk?  Vajon tisztában vagyunk-e azzal, hogyan alakul viselkedésünk számunkra nehezen kezelhető, vagy váratlan helyzetekben, mikor stressz alatt vagyunk?

A Lumina Spark kérdőív képes ezeket egymástól függetlenül mérni azáltal, hogy az alapvető, a mindennapos és a túlterhelt személyiségünket egyaránt megmutatja.

A személyiségünkben rejtve maradó potenciál, vagy a túlterhelés alatt megjelenő egyes jellemvonások egyaránt támogathatják, vagy túlhasználatuk akadályozhatják egyéni teljesítményünket.

Valljuk, hogy az emberek saját egyedi mintázatukat követik, különféleképpen reagálnak a körülményekre, és ezek a reakciók nem határozhatók meg tipizálással.

Ha képesek vagyunk önmagunk megismerésére, hozzájárulhatunk személyes fejlődésünkhöz azáltal, hogy azonosítjuk: kik vagyunk, hogyan jelenünk meg mások számára?

Az önismeret és az önfejlesztés közvetlenül befolyásolják személyes teljesítményünket, hatékonyságunkat és az elégedettséget önmagunkkal. Ehhez mindenkinek tisztában kell lennie azzal, hogy az első nélkül a második lehetetlen! A reális és potenciális lehetőségek azonosítása a jellemvonásaink, intellektuális tulajdonságaink és az emberekkel való kapcsolataink javítására irányul.

A 144 kérdés megválaszolását követően kirajzolódik személyiségünk 8 nézőponton át, 24 jellemvonásunkat megjelenítve.

Megoldásunk A kitöltő hozzáférést kap a kérdőívhez, majd a kérdések megválaszolását követően – egyeztetett időpontban, online vagy személyesen – 90 percben részletes visszajelzést kap és közösen feldolgozásra kerül Lumina Spark portréjának eredménye. Az egyéni értékelés fontos és lényeges eleme saját viselkedésünk és motivációink mélyebb megértése a különböző szituációkban, a vakfoltok és erősségek felfedezése. Választ kapunk azokra a kérdésekre, hogy melyek azok a jellemvonások, amiket bizonyos helyzetekben erősíteni vagy akár visszafogni szükséges. A kitöltő kézhez kapja személyes portréját, amivel szabadon rendelkezhet.

Kinek ajánljuk? A Lumina Spark egyéni fejlesztési megoldás a reális önismeret megszerzéséhez, legyen szó felsővezetőről, új munkatársról, támogatott ügyfélről, vagy egy workshop résztvevőiről. Személyre szabott, pontos és egyedi visszajelzést ad a kitöltő számára és gyakorlati előnyöket kínál a mindennapokra.


Spark Coach – fejlődés határok nélkül!

“Nincsenek kudarcok, csak a tapasztalat és az arra adott reakcióid” Tom Krause

A Spark személyiség portré birtokában a kitöltőnek lehetősége van önfejlesztésre. A szervezetekben az egyik legnagyobb kihívás az, hogy miként lehet megvalósítani az egyéni fejlődést úgy, hogy a tanulás beépüljön a mindennapokba annak érdekében, hogy ez a befektetés folyamatos, fenntartható és látható változást hozzon az egyén számára. 

A Lumina Spark a korlátok nélküli önfejlesztés eszköze, hiszen azáltal, hogy kiemeli a személyiség fő mintázatait, megmutatja a rejtett kincseket és paradoxonokat, a résztvevő ezáltal képes kiválasztani egyéni fejlődési területeit, melyekből egy digitális és személyre szabott Coaching útmutató készül.

A portré ilyen módon történő további feldolgozása megadja azt a lehetőséget, hogy a kitöltő tudatosan fejlessze kiválasztott jellemvonásait, saját kezébe vegye személyes fejlődését, ami így nem ér véget egy visszajelzéssel, vagy workshopon való részvétellel.

A Spark Coach vállalati környezetben rendszeres időközönként elővehető, foglalkozhatnak vele, válaszolhatnak kérdésekre, használhatják a GROWS keretrendszert. A soft skillek fejlesztése a számszerű célok kitűzése mellett beépíthető a teljesítményértékelésbe és rendszeres visszacsatolást biztosít a felek számára, ezáltal a párbeszéd szinte soha nem áll meg.

Megoldásunk Az egyéni célok meghatározásával – a Lumina Spark személyiség portréra építve – igény szerint 7-10 alkalmas, 60-90 perces támogató együttműködést biztosítunk a kívánt eredmény elérése érdekében. Ennek része a kiválasztott jellemvonások interaktív módon történő fejlesztése komplex gyakorlatok és a GROWS keretrendszer segítségével.

Kinek ajánljuk? A Lumina Coach az önfejlesztést vállalókat támogatja, azokat, akik önmaguk mélyebb megismerésére törekednek és szeretnének mindennapi kapcsolataikban – legyen az munka vagy magánélet – egy magasabb szintre lépni. A támogató szerepkörben dolgozó egyéni coach-ok, mentorok és szervezetfejlesztők munkáját is hatékonyabbá teszi azáltal, hogy a személyiség mélyebb megismerésével színesíti és eredményesebbé teszi a fejlesztést.


Lelki Nyugalom elérése – ha nagy a nyomás, nagy a tét

“Magam vagyok sorsom ura, lelkem hajóján kapitány” – Hanley

Amikor a helyzet stresszes vagy váratlan, szükségünk van személyes alkalmazkodóképességünkre és rugalmasságunkra ahhoz, hogy szembenézzünk a kihívással. A Lumina Spark által megszerzett kellő önismeret megadja a lehetőséget számunkra, hogy portrénk segítségével és ennek az öt lépéses módszernek a használatával leghatékonyabb önmagunk lehessünk. Felismerhetjük hatástalan viselkedésünket és tudatosan kiléphetünk belőle, hogy elmozduljunk az objektív értékelés és a helyes döntés irányába, ezáltal javítva megértési és együttműködési képességünket.

Megoldásunk A Lelki Nyugalom Elérése alkalmazás segít abban, hogy felismerjük és tudatosan kezeljük a stresszt, bárhol is ér minket, munkahelyen vagy magánéletben egyaránt.

Kinek ajánljuk? Azoknak a szervezeteknek, ahol eredményekre és sikerre vágynak, és ezért támogatják a munkatársakat abban, hogy megőrizzék mentális egészségüket, hogy felszabadítsák és kihasználják képességeik teljes spektrumát a nehezebb helyzetekben is. Az egyéni fejlődést maguknak célul kitűzőknek, hogy lecsendesedve, tudatosan alkalmazkodhassanak a megváltozott körülményekhez, ezáltal hatást gyakorolhassanak önmagukra és a környezetükre.


 „Kell egy csapat!”  Minarik Ede, mosodás

Ha közösségben dolgozunk, vagy csapatot építünk, egymás személyiségének gyors felismerése hatékonyabbá teszi működésünket. Beszéljünk bármilyen profilú szervezetről, a csapat tagjainak együtt kell működniük a közös célok elérésében.

A Lumina Team az egyéni Spark portrékon alapul, és azon keresztül mutatja meg az egyes tagok csoportbeli helyzetét, a csoport tagjainak egymáshoz való viszonyát.

Az interaktív Mandala segítségével a csoport közösen fedezheti fel az együttműködésükben rejlő vakfoltokat és lehetőségeket azáltal, hogy megértik egymás személyiségét, motivációját és azt is, hogy mi alakítja a társak kommunikációs stílusát.

Ennek birtokában a tagok együtt képesek lesznek a csoportdinamika maximális kihasználására, hiszen a megértés és elfogadás gördülékenyebbé, hatékonyabbá teszi együttműködésüket.

„Mi mind egyéniségek vagyunk!” – ismerős mondat, ugye? És ez így is van. A sikeres közös munka záloga a folyamatosan változó helyzethez és különböző emberek egymáshoz történő alkalmazkodásának képessége.

Megoldásunk A csoport tagjai megismerik saját személyiség portréjukat, közös Mandalájukon keresztül azonosítják és megosztják egymással erősségeiket, gyengeségeiket, az együttes teljesítményüket akadályozó vagy támogató jellemvonásaikat. Egyéni és csoportos gyakorlatok segítségével modellezik a mindennapokat, felfedezve az együttműködésben eddig rejtett lehetőségeket vagy akadályozó tényezőket. Közös célokat tűznek ki a GROWS segítségével, mely irányulhat akár a kommunikáció, a hatékony érvelés és vitakultúra, vagy akár a csoportdinamika fejlesztésére. A program része az után követés, ahol a csoport-Mandala változásán keresztül követhetik nyomon saját maguk egyéni és közösségük fejlődését.

Kinek ajánljuk? A Lumina Team már együtt dolgozó csapatok eredményességét képes pozitív irányba befolyásolni, ugyanakkor sikeresen alkalmazható alakuló szervezetek vagy ideiglenes projekt teamek létrehozásakor.


Lumina Splash – Tartsuk kézben személyiségünket!

Az “ilyen vagy“, és nem az “ilyen legyél” elv alapján kell tudomásul vennünk egymást.” Montágh Imre

A Spark kérdőívet kitöltők a portréjukban található QR kód beolvasását követően a mobil applikáció segítségével gyorsan vizualizálhatják személyiségüket, így mind az egyéni fejlesztés, mind a csoportmunka során azonnali megoldásokat kapunk.

Használható önreflexióra, emlékeztethetjük magukat fejlődési céljainkra. Csoportmunka során a Splash-ek egymásra vetíthetők és összehasonlíthatók, így egy pillanat alatt láthatóvá válik, hol egészítik ki egymást vagy hol léphetnek fel ellentmondások két Splash birtokos között. A különböző aspektusokban elért eredményeket rövid leírások magyarázzák.

A Splash mobil applikáció kiegészítője a Lumina Spark alapú önreflexiónak és fejlesztésnek, valamint a csoportmunkának.


„A voks nem a jelöltet jellemzi, hanem a szavazót” Seth Godin

A Lumina Select digitális kiválasztási megoldás használatával elérhetjük, hogy a vállalati kultúrához, adott szervezethez vagy kisebb csapathoz azt a legjobban illeszkedő jelöltet válasszuk, akire bizonyosan hosszú távon számíthatunk, jól fogja érezni magát a szerepkörében és nagy valószínűséggel teljesítménye jelentős hozzáadott értéket képvisel majd.

A kiválasztás során arra kapunk választ, hogy a személyiségben megjelenő jellemvonások mennyire támogatják a munkakörben elvárt kulcs kompetenciák megjelenését és használatát.

A Lumina Select használatával elkerülhetők a költséges munkaerő-felvételi hibák, és meggyorsítható a kiválasztási folyamat.

A Munkakör elemző segítségével meghatározhatók az egyes munkakörökben elvárt kulcs jellemvonások, a jelölt Select interaktív portréjának ismeretében összehasonlítható az eredmény a kritériumokkal és vizsgálható a személyisége, az Interjú útmutató pedig a portré alapján a megfelelő kérdések generálásával támogatja a hatékony beszélgetés lebonyolítását. Ez a hármas egység biztosítja azt, hogy felfedezzük a jelölt erősségeit és esetleges gyengeségeit, olyan kérdéseket tegyünk fel számára, ami feltárja a benne rejlő további lehetőségeket.

A Lumina Select nem csak új munkatársak kiválasztását támogatja, hanem megoldás a szervezeten belül egy projekt, vagy alakulóban lévő csoport megfelelő tagjainak megtalálására.

Alkalmas arra, hogy egy karrierváltó vagy álláskereső objektív visszajelzést kapjon meglévő kompetenciáinak használatáról, a vágyott pozícióhoz vagy cél eléréséhez szükséges erősségeiről vagy fejlesztendő jellemvonásairól.

Megoldásunk A megbízó által megadott szempontok alapján a teljes kiválasztási folyamat lebonyolítása a hirdetéstől a lehetséges jelöltek bemutatásán át a szerződéskötésig. A megbízás során a Lumina Select alkalmazás ATS rendszerét használjuk.


A bizalom megteremtése jobb, mint bármely értékesítési technika” – Mike Puglia

A Lumina Sales tudományos alapokra helyezve teszi lehetővé az emberek fejlesztését és a bevételek növelését. Ha megérti, hogy személyiségének jellemvonásai milyen befolyást gyakorolnak a teljesítményre, hogyan támogatják vagy akadályozzák az értékesítési folyamatot, a ciklus bármelyik szintjén képes lesz eredményeit javítani.

A Lumina Sales lesz az az eszköz, amivel élménnyé tehetők a partneri kapcsolatok, teljesen más minőséget adva az együttműködésnek. Felismeri majd, hol tart Ön az értékesítési folyamatban, és hol tart az ügyfele a saját vételi folyamatában.

Ezek az információk támogatják majd az eredményes kapcsolatfelvételt és az összhang megteremtését vevő és eladó között, így garantálva a tartós és sikeres közös munkát.

Megoldásunk Legyen szó egyéni, vagy csoportos igényről, 1 vagy 2 napos tréningünkön megismerheti a Lumina Befolyásolási Modellt és annak 4 szakaszát, személyes Sales portréját, értékesítési mandaláját. Felfedezheti, hogy az értékesítési ciklus 6 szakaszában melyek a hatékony és túlterhelt jellemvonásai, melyek támogatják vagy gátolják a hatékony együttműködést partnerével. Mindezek birtokában képes lesz értékesítési stratégiáját újragondolni és fejleszteni.

Kinek ajánljuk? A Lumina Sales egyénileg és csapatszinten egyaránt képes fejleszteni az ebben a munkakörben dolgozók képességeit, legyen szó értékesítő vezetőről, technikai specialistáról, konzultatív értékesítőről, nagy és összetett, vagy kisebb értékesítési csoportról


A részletekért vegye fel velünk a kapcsolatot és kérje egyedi ajánlatunkat, vagy ha szeretne részt venni valamelyik meghirdetett programunkon, olvassa el a részletes tájékoztatót és foglaljon időpontot.


Visszajelzések

Ez egy profin kialakított és működtetett eszköz nemzetközi szakértői tanácsadói háttérrel, amire szerintem nagy szüksége van mind a magánembereknek, mind a vállalatoknak. – Rita, stratégiai igazgató 

Ez az elemzés rettentően hasznos lesz nekem. Nagyon hálás vagyok érte, és iszonyatosan minőséginek, profinak tartom. Van, amivel dolgoznom kell magamon, de összességében szinte minden résznél csak bólogattam, hogy igen, ez vagyok én, igen ez is teljesen így van. – Zsuzsa, kamarai szaktanácsadó

Olyan infokat kaptunk, amik mind a magán, mind pedig az üzleti életben hasznosak lesznek. Összeségében az egész tréninget élveztem, ha tehetném, mindenkinek a kezébe adnék egy Splash-t – István, ügyvezető

Számomra is meglepő, de tényleg jobban megismertem magam, főleg ami a túlterheléseket és a rejtett kincseket illeti, és rájöttem, hogy foglalkoznom kell ezekkel a dolgokkal, ha szeretnék továbblépni. Egy személyiségteszt általában a visszajelzésnél végződik, vagy belefér pár coaching ülés, de ez egyszerűen zseniális, hogy saját eszközöket kaptam – Emese, pénzügyi vezető

Nagyon remek, hiánypótló. Nekem különösen hasznos most, hogy váltok április 1-től, tiszta lappal indulok, és már az első naptól tudok figyelni ezekre a dolgokra. Ez könnyebb, mintha valakinek az aktuális helyén kell változtatnia úgy gondolom, hiszen az új helyen már eleve az “upgraded” verziót kapják, nem kell átvészelni a csodálkozós ellenállós szakaszt a kollégákkal. – Zsófi, mérnök