Szervezetfejlesztés

Munkatársak kiválasztása

A munkaköri profil megalkotásától a megállapodásig, külső és belső keresések.

Módszertanunk más megközelítésbe helyezi a kiválasztás, hiszen személyiségünk akár 20%-ban is befolyásolhatja az adott pozícióban nyújtott teljesítményünket, ami nem elhanyagolható tényező.

A már megszerzett szakmai tudás és gyakorlat mellett figyelembe vesszük a szervezet által képviselt értékeket és a pozíció betöltéséhez szükséges kompetenciákat támogató jellemvonásokat. Felszínre hozzuk a rejtett tartalékokat és az esetleges gátló tényezőket is, melyek ismeretében a jelölttel aktív, célzott interjú folytatható. Ezzel a megközelítéssel képesek vagyunk azokat a tehetséges jelölteket is megtalálni, akiket figyelmen kívül hagynának a hagyományos kiválasztási megközelítések során, így a lehető legjobban illeszkedő jelölteket tudjuk bemutatni.


Vezetői szerep

Nem kétséges, hogy bármely szervezet sikere erősen függ a vezetés minőségétől. A jelenlegi és a jövőbeni sikerek érdekében a szervezeteknek egészséges önképpel rendelkező vezetőkre van szükségük. Szupermenek nem, de jó vezetők, követendő munkatársak válhatnak belőlük.

A hatalommal felelősség is jár, embereket vezetni pedig felelősség. A vezető – jó esetben – szaktudása, meghatározott értékrendje és jellemvonásai alapján kerül pozícióba. Vajon mi áll egy vezető és annak „nagysága” mögött? Vagy inkább: minek kellene ott lennie?  

Fedezze fel és ismerje meg alaposabban önmagát, nézzen szembe a tényekkel: természetéből adódóan milyen vezető, hogyan látják ezt mások? Ismerje meg a korlátait, értse meg saját vezetői stílusát.

Közösen keressük a válaszokat arra, hogy milyen fejlődési lehetőséget rejtenek a felismerések, hogyan alakíthat ki megfelelő kapcsolatokat, milyen eszközökkel teremthet pszichológiailag biztonságos környezetet, hogyan lesz képes értékelni az emberek sokszínűségét és egyéniségét, hogyan építheti fel az Önt követő, csúcsteljesítményű csapatát.


Agilis emberek, agilis vezetők

Az agilis emberek képesek változtatni a szervezetükön, folyamataikon és kapcsolataikon, mert ez a határozott szándékuk, ez a szenvedélyük, és ehhez rendelkeznek a kellő szabadsággal és elkötelezettséggel.

A szervezeti vezetők, a humán kérdésekkel foglalkozó szakemberek, a vállalati döntéshozók és az alkalmazottak egyaránt használhatják a modern technológiai vállalatok által kialakított rugalmas, ügyfélközpontú gondolkodásmódot, hogy inspirálják egymást és munkatársaikat, vagy felkészítsék szervezetüket a gyorsan változó környezethez és ügyféligényekhez történő alkalmazkodáshoz.

Az agilis gondolkodásmód megkönnyíti az alkalmazottak vezetését, növeli a csoport teljesítményét, megadja a munkatársaknak a felhatalmazást és lehetőséget, hogy érdekeltté váljanak a kiemelkedő eredmények elérésében. Értékké teszi a hozzáállást, a viselkedést, a kompetenciák maximális kihasználását, kivételes együttműködést és minőségi munkakapcsolatot biztosít.

Vezetőknek szóló programunkban a tradicionális és modern vezetési stílusok és eszközök megismerésén keresztül, az önismeret és önreflexió alkalmazásával jutunk el az agilis vezetés elméletéhez és megmutatjuk a gyakorlatban történő megvalósítás lehetőségeit.

Agilis szervezetben dolgozó, vagy az agilis működést célul kitűző csapatoknak szóló programunk célja a hatékony együttműködés és teljesítmény növelés művészetének megismertetése és elsajátítása. A résztvevők felfedezik saját maguk és társaik gondolkodásmódját, motivációjuk mozgatórugóit, megértik személyiségükből eredő viselkedésüket a mindennapi és stresszes szituációkban. Ez az ismeret elvezet a közösség erősségeinek és gyengeségeinek meghatározásához, képessé válnak a pozitív befolyásolásra, alakítják vitakultúrájukat, könnyebben kezelik a felmerülő konfliktusokat, ezáltal inspiráló, alkotó környezetet teremtenek egymás számára.


Egyéni támogatás

A személyes fejlődésbe történő befektetés elkötelezettség az önmagunkban lévő lehetőségek kiaknázása iránt. Számos oka van annak, ha valaki ilyen döntést hoz: szeretne előrelépni a karrierjében, új készségeket elsajátítani, vagy valamilyen személyes vállalását szeretné megvalósítani.

Személyre szóló programunkban középpontjában az önismeret felfedezése áll, őszinte visszajelzések által, ítélkezés mentesen. Az egészséges önértékelés – megismerve személyiségének három aspektusát – lehetővé teszi, hogy magabiztosabban teljesítsen, hatékonyabban közvetítse gondolatait és ötleteit, mivel felszínre hozza rejtett tartalékait és fel fogja ismerni, hogy jellemvonásai milyen helyzetekben gátolhatják.


Változásmenedzsment

Az emberek nem a változásokat utálják, hanem a változáshoz szükségtelenül társult káoszt gyűlölik. A körülöttünk lévő mikro és makro környezet megállíthatatlanul halad előre, de amivel a munkavállalók nehezen birkóznak meg, az a tiszta kommunikáció, az elégedettség, az elismerés és a világos célok hiánya, és az ezekből fakadó bizonytalanság.

A változás sokkal emberibb, mint ahogy azt képzeljük, mert az nem csak a megváltozott struktúrát, egy új eszközt vagy más módszertan bevezetését jelenti, hanem benne van a munkavállalók meggyőződése és az érzelmeik egyaránt. Rendelkezniük kell az átmeneti időszakban a sikerességhez szükséges vízióval, egyértelműséggel, alkalmazkodóképességgel és motivációval.

A szervezeti kultúra, vagy folyamat sikeres átalakításához elengedhetetlen feltétel a munkatársak lelkének, tudatának és készségeinek megnyerése. Ehhez világos képet kell adni a kívánt eredményről, a vezetők valódi részvételéről, minden szinten. Azok a szervezeti vezetők, akik erre hajlandók és képesek is tenni érte, olyan szervezetet kapnak, ahol a munkavállalók a közös cél elérésére törekednek, és a változás sikere hosszú távon fenntartható.

Változásmenedzsment programunk útitervvel, releváns és gyakorlati eszközökkel támogatja a megbízót, mellyel a munkavállalók meggyőződése, tudása és kompetenciái a változás támogatására irányulnak majd.

Hogyan tesszük ezt közösen? Hogyan vagyunk képesek elérni a kellő támogatottságot?

 • Információkat gyűjtünk a meglévő vállalati kultúráról, a változással érintett területről és a tervezett módosításokról
 • Felmérjük, hol számíthatunk kihívásokra, és azokra milyen válaszokat adunk
 • Egyesítjük az érzelmeket az értelemmel a kívánt változás bemutatásához
 • Bemutatjuk, hogyan hat, hogyan befolyásolja az egyéni és a csapat szerepeket
 • Időben, őszintén, releváns információkat kommunikálunk
 • Pontosan meghatározzuk, hol szükséges tréning, egyéni vagy csoportfejlesztés, és ezeket meg is valósítjuk
 • A projekt mérföldköveinek eredményességét mérhetővé tesszük, a problémákat kritikusan és kreatívan közelítjük meg
 • A résztvevők számára biztosítjuk a folyamatos visszajelzést, és ezek ismeretében azonnal reagálunk
 • A projekt befejezését követően a megszerzett tapasztalatok birtokában fenntarthatósági tervvel támogatjuk a megrendelőt

Fenti megoldásokon túl készségfejlesztő tréningeket, workshopokat tartunk és támogatást nyújtunk az alábbi területeken:

 • értékesítés
 • kommunikáció
 • GDPR – elsősorban HR és dokumentumkezelés szabályozás területen
 • prezentáció – inforgrafika

A részletekért vegye fel velünk a kapcsolatot és kérje ajánlatunkat!